Institut “NIPEKS”

NIPEKS – Naučno Istraživački Projekti Ekspertize Konsalting Strategija

Naučno-istraživački institut NIPEKS koji posluje u okviru Slobomir P Univerziteta posjeduje zanačajan kadrovski kapacitet usmjeren, između ostalog, na pružanje stručnih konsultantskih usluga a u skladu sa potrebama savremenih privrednih sistema.

Institut se bavi naučno-istraživačkom djelatnošću, makroekonomskim projektima od značaja za društvo kao cjelinu, izradom istraživačko-razvojnih projekata i strategija od lokalnog i republičkog značaja, privrednim konsaltingom, izdavačkom djelatnošću, izradom poslovnih planova, investicionih studija i studija izvodljivosti, marketingom u širem smislu riječi, izradom internet prezentacija (web stranica) te uslugama grafičke obrade teksta i štampe.

Značajno je napomenuti da svi profesori i asistenti zaposleni na Slobomir P Univerzitetu i njegovim fakultetima predstavljaju kadrovsku osnovu našeg Instituta, što dovoljno govori o širokom dijapazonu stručnih usluga koje možemo da Vam pružimo.

NIPEKS je, shodno članovama 13. i 25. Zakona o visokom obrazovanju RS i članovima 18, 19, 136. i 137. Statuta, naučno-istraživačka organizaciona  jednicica Slobomir P Univerziteta, osnovana sa očekivanjem da svojim radom doprinosi povećanju, odnosno usvajanju i širenju novih znanja kao i njihovoj stvaralačkoj primjeni u privredi i društvu.

Pravilnik Instituta možete preuzeti ovdje

Organizacionu šemu Instituta možete preuzeti ovdje