Kontakt

Kontakt

Direktor Instituta:

Dr Nebojša Bomeštar

Adresa:

SLOBOMIR P UNIVERZITET
PF 70 Pavlovića put 76
76300 Slobomir
Republika Srpska, BiH

Tel:+387(0)55 231-135

Mob: +387(0) 65 613-240

E-mail: nipeks@spu.ba