Osnovne odrednice NIPEKS-a

Osnovne odrednice NIPEKS-a

Misija
Istraživanje, objašnjenje, usvajanje, promovisanje i kapItalizacija novih znanja i poslovnih procesa za unapređenje obrazovanja, razvoj privrede i blagostanja društva

Cilj
Obezbeđivanje efektivnih i efikasnih načina za ostvarivanje poslovnih, makroekonomskih, društvenih i obrazovnih misija relevantnih subjekata.

Saradnici
Saradnici u NIPEKSU su svi nastavnici, asistenti i zainteresovani studenti Slobomir P Univerziteta i, po potrebi, kompetentni spoljni eksperti iz zemlje i inostranstva.

Naša uvjerenja
Za kreatore i promotere blagostanja građana i društva predominantno su značajna nova znanja, odgovornost i moralne norme.
U savremenom privređivanju zasnovanom na znanju, društvenoj i poslovnoj etici, te digitalnoj kulturu, jedina konstatacija su učenje i promene.

Tržište, odnosno kreiranje satisfakcije i vrednost za relevantne stejkholdere (klijenti, akcionari, zaposleni i društvena zajednica) jeste najvrednija imovina svake firme koju treba, kroz konkurentsku prednost i fer biznis, stvarati, proširivati i održavati u očima i percepciji ciljnog potrošača.

NIPEKS je istraživač, analitičar, dijagnostičar, fotograf, inovator, svetionik i savetnik za potrebe uspešnog kreiranja strategije za Vaš održivi razvoj.

Nova znanja o kritičnim faktorima uspeha i puta za uspešno ostvarivanje misije naših klijenata su osnovna preokupacija NIPEKS-a kao naučno istraživačke, strategijsko- projektantske, konsultantske, pa, i obrazovne organizacije.